Jäta menüü vahele

0 rahandusmin 3lovi est

Tammiste Hooldekodu liginullenergia ehitamine
Projekti kood: Kliima.2.01.18-0038

Projekti rahastamine: Hoone energiatõhusamaks muutmist toetas Eesti riik
Riigihalduse ministri 12. oktoobri 2018. a määruse nr 40 „Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonete energiatõhusaks muutmiseks ja hoolekandeasutuste energiatõhusate hoonete rajamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ alusel

Toetussumma: 530 700
Omafinantseering: 339 300
Projekti kogumaksumus: 870 000
Projekti elluviimise aeg: 01.09.2019 - 31.08.2022

Projektist
Tammiste Hooldekodu on Pärnu linna hallatav hoolekandeasutus, kus osutatakse ööpäevaringset hooldusteenust täisealistele isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringne hooldusvajadus. Teenuse saajale tagatakse hoolekandeasutuses teenus, mille tegevuste hulka kuuluvad lisaks hooldustoimingutele ka majutus, toitlustamine, sotsiaalnõustamine, huvidel ja hobidel põhinevad tegevused, abivahenditega seonduv nõustamine ning muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused.

Üldhooldusteenuse pakkumiseks ehitatakse Tammiste tee 11, Pärnu linnas uus, iseseisev ja eraldi majapidamisega 20 kohaline liginullenergia hoone, mis on jaotatud kaheks 10-kohalisteks eraldiseisvaks üksuseks ning on kodumaja sarnane. Tehtavate investeeringute kaudu toimub energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine ning hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning parandatakse hooldusteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.


Kokkuvõte:
Tammiste hooldekodu territooriumile rajati liginullenergiahoone, kus pakutakse hooldekoduteenust 20 kliendile.
Hoone ruumilahenduse planeerimisel võeti arvesse, et teenusüksus ei meenutaks hoolde-, vaid just päris kodu.
Magamistoad on puhke- ja elutoast eraldatud. Hoones on lift, mis võimaldab teisele korrusele paigutada ka liikumishäiretega hoolealuseid.
Väikestes eraldatud üksustes saab pakkuda inimväärset ja kvaliteetset teenust muuhulgas dementsetele eakatele, kellele kodusem miljöö mõjub paremini. Hooldusteenuse kättesaadavus ja kvaliteet on paranenud.

Nagu projektitingimused ette nägid, lammutati Pärnus paralleelselt uue hooldekodu hoone ehitamisega suure energiakuluga amortiseerunud ühiselamu (Rääma 23) ja võõrandati Pärnu linnale kuuluv tööstushoone (Raba 28a). Asendades need uue liginullenergiahoonega paraneb üldine energiatõhusus, vähenevad kasvuhoonegaaside heited ning munitsipaalhoonete ülalpidamiskulud.

Vaata lisaks:
25.05.21 Tammiste hooldekodu uued hooned ristiti Pärnu sõpruslinnade järgi (Pärnu Postimees)
24.05.21 Homme avatakse Tammiste hooldekodu kaks uut maja
03.01.21 Tammiste hooldekodu saab kaks uut maja ja juurde 50 kohta (ERR)
30.12.20 Tammiste hooldekodus peeti taas sarikapidu (Pärnu Postimees)
16.11.20 Ajastu märk: hooldekodu nurgakivisse asetati kaitsemask (Pärnu Postimees)
28.10.20 Tammiste hooldekodu uus maja võtab ilmet, juba algas teisegi ehitus (Pärnu Postimees)
04.09.20 Linn otsib Tammiste hooldekodu uue maja püstitajat (Pärnu Postimees)

30.12.20 Sarikapidu - pildigalerii
16.11.20 Nurgakivi - pildigalerii

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid