Jäta menüü vahele

Pärnu linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2023–2027 muutmine

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna arengukava aastani 2035 tegevuskava investeeringute kavade ja Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023–2027 muudatused.

Arengukava tegevuskavas kajastuvad linna arengu jaoks olulised uued algatused ja investeeringud. Lisades „Arengukava tegevuskava 2024–2027“ ja „Investeeringute kava 2024–2027“ ning „Investeeringute kava 2028–2035“ on eelkõige täpsustatud ja korrigeeritud tegevuste sõnastust, maksumust, täitmise aega ning finantseerimisallikaid. Eraldi on järgneva nelja aasta kohta välja toodud iga tegevuse kulu linnaeelarvesse.

Eelarvestrateegias muudetakse kahel investeerimisobjektil (Liiva 8D munitsipaalelamu renoveerimine ja Ülejõe LA Noorteväljaku hoone renoveerimine) ehitamise perioodi. Täpsustatakse Raeküla kooli hoone renoveerimise maksumust ning kolmanda silla ehitamise maksumuse jagunemist aastate vahel. Investeeringute kavva on lisatud 2024. aastasse Pühavaimu ja Supeluse tänavate rekonstrueerimine, jalgrattatee kavandamine.

• Arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine (Pärnu linnavalitsuse 01.01.23 korraldus nr 25)
• Eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine (Pärnu linnavalitsuse 01.01.23 korraldus nr 24)

Muudatuste väljapanek toimus ning ettepanekuid sai esitada 17. jaanuarist 6. veebruarini. Avalik arutelu toimus 7. veebruaril 2023. 


Veebilehel kasutatakse küpsiseid