Jäta menüü vahele

Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord


Pärnu linna arengukava aastani 2035
Arengukava terviktekst
Arengukava muudatused 2021 (Pärnu linnavolikogu 16.09.2021 määrus nr 15)
Arengukava kinnitamine (Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määrus nr 43)

Pärnu linna eelarvestrateegiad
Pärnu turismistrateegia 2025 ; Lisa 5 muudatus - tegevuskava 2022
Pärnu arengusuunad 2035
 Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“
• Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025
• Pärnu linna haridusasutuste arengukavad

• Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2014-2020
• Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava
• Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025
• Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023
• Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
• Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036
• Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)

Audru osavald
• Audru valla energeetika arengukava
• Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Paikuse osavald
• Paikuse aleviku arengukava 2011-2016 ja Seljametsa küla arengukava 2011-2024
• Silla küla arengukava 2008-2016


Arengudokumentide koostamised, muutmised, avalikustamised

Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022–2036 koostamine
• Arengukavaga avalik väljapanek kestis ja ettepanekuid sai esitada 11. oktoobrini 2021
• Ettepanekuid sai esitada 11. oktoobri
• Avalik arutelu toimus 20. oktoobril 

Pärnu linna arengukava 2035 muudatused ja eelarvestrateegia 2022–2026 
• Avalik väljapanek toimus 14. juunist 14. augustini 2021
• Avalik arutelu toimus 5. augustil 2021. Vaata järele parnu.television.ee

Pärnu linna arengukava 2035 muudatused ja eelarvestrateegia 2021-2025
• Avalik väljapanek toimus 21. septembrist 11. oktoobrini 2020
• Ettepanekuid sai esitada 11. oktoobrini 2020
• Avalik arutelu toimus 14. oktoobril 2020 (vaata järele)

Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035 koostamine
 Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035
• Avalik väljapanek toimus ja ettepanekuid sai esitada 11. maini 2021
• Avalik arutelu toimus 19. mail 2021

Pärnu kultuuri- ja spordistrateegia 2030 koostamine
• Spordivaldkonna tegevuskava avalik veebiarutelu (10.06.2021)
• Kultuurivaldkonna tegevuskava avalik veebiarutelu (11.06.2021)
• Strateegia avalikustamine ja tagasiside kogumine (september 2021)
• Esitamine kinnitamiseks (2022)
• Vaata lähemalt...P2rnu arengukava2035 tiitel

arengusuunad2035HNS21turisimistrateegia

Pärnu visioon 2050
P2rnuvisioon2050 2

Veebilehel kasutatakse küpsiseid