Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele


Avalikustamisel:

Pärnu linna arengukava 2035 muudatused ja eelarvestrateegia 2023–2027

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna arengukava 2035 tegevuskava aastateks 2023–2027, investeeringute kavad aastateks 2023–2027 ja 2028–2035 ning eelarvestrateegia 2023–2027.  

• Arengukava tegevuskava 2023–2027, investeeringute kavad 2023–2027 ja 2028–2035 
• Eelarvestrateegia 2023–2027
• Avalik väljapanek toimus ja ettepanekuid sai esitada 20. juunist 22. juulini 2022


Pärnu linna kliima- ja energiakava 2030

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna kliima- ja energiakava 2030. Kliimakava koostamise eesmärgiks on kaardistada kliima- ja energiateemadega seotud piirkondlikud riskid ning leida lahendused olukorra parandamiseks.

Pärnu linna kliima- ja energiakava 2030 (Pärnu linnavalitsuse 20.06.22 korraldus nr 436)
• kliimakava.ee
• Avalik väljapanek toimus ja ettepanekuid sai esitada 27. juunist 22. juulini 2022


Ühine avalik arutelu toimub 28. juulil 2022 kell 16
Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3)

Veebilehel kasutatakse küpsiseid