Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord


NB! Arengudokumentide koostamised, avalikustamised
• Arengukava 2035 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2024–2028 (väljapanek 21.09–11.10.23)
• Koostamisel Pärnu linna jalgrattaliikluse edendamise strateegiline tegevuskava (tähelepanekute esitamine kuni 02.10.23 kl 16)
• Pärnu linna jäätmekava aastateks 2024–2028 (väljapanek 12.10–02.11.23)
• Tõstamaa osavalla soojusmajanduse arengukavaga aastateks 2023–2033 (väljapanek 4.–24.09.23)
Vaata lähemalt...


Pärnu linna arengukava aastani 2035
Arengukava terviktekst (04.10.2018 määruse nr 43 lisa, .pdf)
Arengukava kinnitamine (Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määrus nr 43)
Pärnu arengusuunad 2035 (arengukava ülevaade)

• Pärnu linnapiirkonna strateegia 2022–2027
• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ (Tegevuskava 2022–2027)
• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ (Tegevuskava 2019–2023)

Pärnu linna eelarvestrateegiad
Pärnu turismistrateegia 2025 ; tegevuskava 2023
Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035
• Pärnu linna haridusasutuste arengukavad
• Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegiaga aastateks 2022–2030
• Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025

Pärnu energia- ja kliimakava 2030
• Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023
• Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
• Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036
• Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)

Audru osavald
• Audru valla energeetika arengukava
• Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Paikuse osavald
• Paikuse aleviku arengukava 2011-2016 ja Seljametsa küla arengukava 2011-2024

Pärnu visioon 2050
P2rnuvisioon2050 2

P2rnu arengukava2035 tiitel

arengusuunad2035
HNS21turisimistrateegia

Veebilehel kasutatakse küpsiseid