Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. 

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda teabenõudega.

• Dokumendiregistri avaleht
• Dokumendiregistri kasutusjuhend
• Isikuandmete kaitse

• Linnavolikogu määrused ; otsused ; eelnõudistungite protokollid
• Linnavalitsuse määrused ; määruste eelnõudkorraldused ; istungite protokollid
• Osavallakogude koosolekuprotokollid: Audru ; Paikuse; Tõstamaa 


Dokumendiregistrid kuni 31.12.2017

• Pärnu linna dokumendiregister
• Audru valla dokumendiregister
• Paikuse valla dokumendiregister
• Tõstamaa valla dokumendiregister

Veebilehel kasutatakse küpsiseid