Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Eeskirjad, korrad, määrused

• Allpool on välja toodud olulisemad õigusaktid - eeskirjad, korrad, määrused
• Kõik Pärnu linna õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistris
• Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas: volikogu määrused ; linnavalitsuse määrused


Hankekord 
Pärnu linnavalitsuse hankekord 

Linnavara valitsemise kord
Reservfondi vahendite kasutamise kord 

Ametnike värbamise ja valiku kord
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded
Pärnu linnavalitsuse töökord
Linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord
Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine (kehtiv kuni 31.05.23)
Linnapeale ja linnavalitsuse liikmetele töötasu, hüvitiste, toetuste ja soodustuste määramine
 (kehtiv al 01.06.23)
Linnavalitsuse hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Pärnu linnavolikogu töökord
Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituste maksmise kord
Volikogu esimehe ülesannete täitmisel tehtud kulutuste hüvitamine 
Osavallakogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise ning teenistuslähetusse saatmise kord

Pärnu linnavalitsuse palgajuhend
Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend 
Pärnu linna haridusasutuste töötajate palgajuhend
Pärnu linna kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhend

Pärnu linna poolt eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise kord

Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine
SA Pärnu Haigla nõukogu liikmete tasu suuruse määramine


Pärnu linna ja osavaldade põhimäärused

Pärnu linna põhimäärus
Audru osavalla põhimäärus 
Audru osavallakeskuse põhimäärus
Paikuse osavalla põhimäärus
Paikuse osavallakeskuse põhimäärus
Tõstamaa osavalla põhimäärus
Tõstamaa osavallakeskuse põhimäärus


Pärnu linnavalitsuse struktuuriüksuste põhimäärused

Arenguosakonna põhimäärus
Avalike suhete teenistuse põhimäärus
Haridusosakonna põhimäärus
IT-teenistuse põhimäärus
Kantselei põhimäärus

Linnamajanduse osakonna põhimäärus

Planeerimisosakonna põhimäärus
Sotsiaalosakonna põhimäärus
Finantsjuhtimisteenistuse põhimäärus
Kultuuri- ja sporditeenistuse põhimäärus
Raamatupidamisteenistuse põhimäärus

Veebilehel kasutatakse küpsiseid