Jäta menüü vahele

Kaasava eelarve väljakuulutamine, tingimused
• Ideede elluviimiseks on linna eelarves 80 000 eurot, mis jaguneb: Pärnu keskuslinn - kuni 50 000 eurot, Audru osavald - kuni 10 000 eurot, Paikuse osavald - kuni 10 000 eurot, Tõstamaa osavald - kuni 10 000 eurot
• Teostatava idee/projekti minimaalne suurus 3000 eurot
• Võiduideed tuleb ellu viia 2024. aasta jooksul

Kaasava eelarve objektiks on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine, mis
• rajatakse Pärnu linna 
• pakub avalikku hüve ja on igaühele enamuse ajast tasuta kasutatav
• ei too kaasa ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele


Ideede esitamine 29. maist 19. juuniniKaasav eelarve 2023 - esita idee hiljemalt 19. juunil!

• Ideid saab esitada omavalitsuste infosüsteemis VOLIS
• Ettepanekuid võivad esitada kõik - nii füüsilised kui ka juriidilised isikud

Idee esitamisel tuleb märkida
1. idee esitaja nimi ja kontaktandmed
2. idee nimetus ja kirjeldus
3. asukoht
4. eeldatav maksumus 

Ideede hindamine
Esitatud ideid hindab Pärnu linnavalitsuse komisjon lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
• idee positiivne mõju linnaruumile ja elanike kogukonnatundele
• idee teostatavus järgneva (2024) eelarveaasta jooksul
• idee ei tohi olla vastuolus heade kommete, käesoleva korra või teiste õigusaktidega. Idee kõrvaldamisest informeeritakse projekti esitajat koos põhjendustega komisjoni poolt
• idee teostus ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele

Väljavalitud ideed suunatakse rahvahääletusele


Rahvahääletus 1.–31. detsembrini

• Hääletusel saab osaleda vähemalt 16-aastane pärnakas, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Pärnu linnas (sh osavallad)
• Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt omavalitsuste infosüsteemis VOLIS ja on salajane. Hääletada saab ainult isiklikult (vajalik identifitseeridmine)
• Hääletada saab kuni kolme idee poolt. Antud hääli saab muuta kuni hääletamise lõppemiseni, kehtima jäävad viimasena antud hääled

Rahvahääletuse tulemusena tekkinud pingereast kuuluvad elluviimisele paremusjärjestuse alusel enim hääli saanud Pärnu keskuslinna, Audru osavalla, Paikuse osavalla ning Tõstamaa osavalla ideed, mis lähtuvalt ideede eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summade piiridesse.

Rahvahääletusel toetust leidnud ideede realiseerimise ja elluviimise korraldab Pärnu linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga sihtfinantseerimise lepingu idee elluviimiseks.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid