Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Avaliku teabe seaduse alusel tuleb avalikustada ametiasutuste ametnike palgad ja teenistusülesannetega seonduvad muud tulud ning ametiasutuse palgajuhend vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule.

Avaliku teenistuse seaduse
alusel tuleb avalikustada:
• ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta;
• ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga (kokkuleppeliselt 1. aprilli seisuga).

• Palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.
Palgaandmed (Rahandusministeerium)
• Avalikustatud palgaandmed hoitakse üleval vähemalt 2 aastat alates avalikustamisest.
• Vanemaid andmeid ei ole kohustust avalikustatuna hoida. Nende kohta saab informatsiooni teabenõuet esitades

• Äriühingute nõukogude ja juhatuse liikmete palgaandmete kohta saab informatsiooni teabenõuet esitades, kuna korruptsioonivastane seadus ei nõua enam nende avalikustamist veebilehel.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid