Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Avaliku teabe seaduse alusel tuleb avalikustada ametiasutuste ametnike palgad ja teenistusülesannetega seonduvad muud tulud ning ametiasutuse palgajuhend vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule.

Avaliku teenistuse seaduse
alusel tuleb avalikustada:
• ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta;
• ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga (kokkuleppeliselt 1. aprilli seisuga).

• Palgaandmed avalikustatakse avaliku teenistuse kesksel veebilehel hiljemalt 1. mail.
Palgaandmed (tabelid on leitavad Rahandusministeeriumi veebilehe allosas)
• Avalikustatud palgaandmed hoitakse üleval vähemalt 2 aastat alates avalikustamisest.
• Vanemaid andmeid ei ole kohustust avalikustatuna hoida. Nende kohta saab informatsiooni teabenõuet esitades

• Äriühingute nõukogude ja juhatuse liikmete palgaandmete kohta saab informatsiooni teabenõuet esitades, kuna korruptsioonivastane seadus ei nõua enam nende avalikustamist veebilehel.


Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele peab selleks kohustatud ametiisik esitama deklaratsiooni huvide deklaratsioonide registrile.

Seaduse alusel peavad deklaratsiooni esitama volikogu ja linnavalitsuse liikmed. Lisaks on vastavalt Pärnu Linnavolikogu 20. märtsi 2014 otsusele nr 17 kohustatud huvide deklaratsiooni esitama järgmised ametiisikud:
1. Pärnu Linnavalitsuse osakonnajuhatajad, teenistuste juhatajad, linnasekretär
2. Pärnu linna valitseva mõju all oleva äriühingu juhatuse liige
3. Pärnu linna asutatud sihtasutuse juhatuse liige

Alates 2014. aastast tuleb huvide deklaratsioonid esitada ning nendega saab tutvuda e-maksuametis.
Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks.

Deklaratsiooni esitamine
Deklareerimise juhised
KKK

Majanduslike huvide deklaratsioonid 2011-2013
• Linnavalitsuse ja linnavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonid 201320122011
• Pärnu Linnavalitsuse struktuuriüksuste juhtide ja hallatavate asutuste juhtide majanduslike huvide deklaratsioonid 201320122011

Veebilehel kasutatakse küpsiseid