Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Hoonestusõiguse seadmine

• Aadress: Tallinna mnt 72, 80034 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pakkumiste vastuvõtt lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialisti poole

Pärnu linn koormab valikpakkumisel hoonestusõigusega Pärnu linnas Tallinna mnt 72 asuva kinnisasja spordihoone ehitamiseks
- kinnistusregistriosa nr: 20685450
- katastritunnus: 62401:001:2016, pindala: 12 410 m2
- sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 60%, ärimaa 40%
- asendiplaan (Rehepapi 3 DP põhijoonis)

Valikpakkumise tingimused
Pärnu linnavalitsuse 21.02.2022 nr 124
Hoonestusõiguse seadmise tingimused (korralduse lisa)

• Hoonestusõiguse periood: 50 aastat
• Hoonestusõiguse aastatasu: 1032 eurot
• Enampakkumise alghind hoonestusõiguse seadmise eest: 2064 eurot
• Enampakkumise tagatisraha: 200 eurot

• Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on ehitada kinnisasjale suletud spordihoone ja seda teenindavad rajatised (sõiduteed, kõnniteed, parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud-ja rajatised) regulaarselt treeningute läbiviimiseks hoonestaja äriplaanis kavandatud spordialal.
• Eelistatud on uus ja atraktiivne spordiala, mis lisab mitmekesisust Pärnu linna spordiellu või laialdaselt viljeldav spordiala suunitlusega eelkõige laste-ja noorte treenimise võimaluste oluliseks parendamiseks ja saavutusspordi edendamiseks.
• Kinnisasjal ei või olla äri-, tootmis- ja muid ruume, mis ei ole vajalikud spordiala toetavate tegevuste korraldamiseks.
• Kinnisasja ei või kasutada ühelgi teisel otstarbel.

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 25. aprillil 2021 kl 12
• Pakkumised tuua Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
• Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud spordihoone valikpakkumisele“.
• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Lisainfo tööpäeviti tel 444 8303, 515 4085, linnavara[at]parnu.ee


Hoonestusõigusega koormatava kinnisasja tutvustus
• Linnakeskus asub umbes 2 km kaugusel. Lennujaam jääb umbes 1 km kaugusele. Kinnisasi on enamjaolt võsastunud või metsastunud liigniiske ala.
• Naabruskonnas asuvad väiketootmisettevõtted , Härma Kaubanduskeskus ja Tallinna mnt ääres olevad korterelamud. Vahetusse lähedusse on rajamisel jalgpallistaadioni kompleks.
• Külgnemine Tallinna maanteega tagab hea ühistranspordi ühenduse kõigi linnaosadega- bussipeatus asub ca 100 meetri kaugusel. Poole kilomeetri kaugusele jääb Pärnu Ülejõe Põhikool.
• Parkimisvõimalused: tuleb lahendada kinnisasjal. Peale-ja mahasõidud kinnisasjale rajamata.

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- veevarustus: liitumine puudub
- kanalisatsioon: liitumine puudub
- soojustrass: puudub
- sidevarustus: puudub
- sademeveekanalisatsioon: puudub
Lähtekohad liitumiseks kommunikatsioonidega on antud Rehepapi 3 detailplaneeringus (vt allpool).

Piirkonnas kehtivad:
Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ 
Rehepapi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering (Pärnu linnavalitsuse 13.09.2021 korraldus nr 576)

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid