Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pakkumiste vastuvõtt on lõppenud. Huvi korral pöörduge linnavara peaspetsialistide poole

Kirjalik enampakkumine Pärnu linnas Papsaare külas asuva kinnistu Hiiu jagamisel moodustatava kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega
- kinnistusregistri nr 3477606
- katastritunnus 15904:15904:003:1385
- pindala 38,54 ha
- sihtotstarve tootmismaa 100%
- jagamisplaan

Hiiu kinnistu jagamisel moodustatakse kaks kinnisaja asukohanimedega Hiiuserva ligikaudse pindalaga 27,9 ha (jagamisplaanil Pos 1) ja Hiiu ligikaudse pindalaga 10,6 ha (jagamisplaanilPos 2). Mõlema moodustatava kinnisasja sihtotstarve on 100 % tootmismaa. Kinnistu jagamisega seotud toimingud viib läbi Pärnu linnavalitsus.

Hoonestusõigusega koormatakse kinnisasi asukohanimega Hiiu
- pindala 10,6 ha
- sihtotstarve tootmismaa 100%
- hoonestusõiguse tähtaeg 50 aastat
- enampakkumise alghind 200 000 eurot kogu hoonestusõiguse perioodi eest
- tagatisraha 20 000 eurot

Tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 29.06.2020 korraldus nr 418 
» Pakkumise esitamise tingimused
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

» Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast. 
» Hoonestajale, kes on täitnud hoonestusõiguse tasu maksmise kohustuse, ehituskohustuse ja äriplaanis kavandatu võõrandatakse hoonestusõigusega koormatud kinnisasi tasuta.

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 11. augustil 2020 kl 13.00
» Pakkumised tuua linnavalitsuse infolauda või saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
» Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge „Esitatud kinnistu Hiiu enampakkumisele. Pakkumise avab linnavara komisjon 11.08.2020“ 


Objekti kirjeldus
» Hoonestusõigusega koormatav kinnisasi Hiiu asub Pärnu linnas, Papsaare külas ca 300 m kaugusel Pärnu-Lihula maantee ja Nurme-Papsaare tee ristist Nurme suunas. Pärnu linna kesklinna on ca 6 km ja Audru alevik jääb 6,5 km kaugusele
» Kinnistu piirneb Nurme-Papsaare teega, Audru ringrajaga, hoonestamata tootmismaadega.
» Lähim toidu-ja esmatarbekaupade pood on 2,2 km kaugusel, Sauga põhikool 2,8 km kaugusel, lasteaed 2 km kaugusel, sadam 4 km kaugusel.

» Detailplaneering puudub. Ehitusõigus määramata. Üldplaneeringu kehtestatud 13.05.2010 Audru Vallavolikogu määrusega nr 19. Üldplaneeringu kohane sihtotstarve ärimaa.
» Kinnistut jääb koormama Elektrilevi OÜ kasuks seatud isiklik kasutusõigus (vt plaani)
» Kinnistu on hoonestamata, tehnovõrkudega liitumine puudub.
» Maaüksus on üldiselt tasane, kaetud loodusliku rohttaimestikuga, teeservad võsastunud. Aiaga ümbritsemata.

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid