Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Hoonestusõiguse seadmine

• Aadress: Vana-Sauga 38b, 80031 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine
• Pakkumiste esitamise tähtaeg: 11.12.2023 kl 13


Pärnu linn koormab valikpakkumisel hoonestusõigusega kinnisasja Vana-Sauga 38b Pärnu linnas:
- kinnistusregistriosa nr 110605, katastritunnus 62502:076:0940
- pindala: 5289 m2
- sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa 90%, ärimaa 10%
- asukohakaart
- kasutusleping

• Kinnisasi asub Pärnu arheoloogilise mälestise alal - mälestise registri nr 11792
Pärnu muinsuskaitseala kaitsekord
Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+ 
Vana–Sauga 27a ja 38b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu linnavolikogu 12.08.2009 otsus nr 46) (detailplaneeringute kaardil nr 6.60)

Pakkumiste esitamise ja hoonestusõiguse seadmise tingimused
Pärnu linnavalitsuse 16.10.2023 korraldus nr 663
• Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale 50 aastaks
• Hoonestusõiguse aastatasu: 1301 eurot (ilma käibemaksuta). Alates 2028. aastast suurendatakse aastatasu üks kord aastas diskontomäärale 4%
• Enampakkumise alghind hoonestusõiguse seadmise eest: 1301 eurot (ilma käibemaksuta)
• Tagatisraha 1000 eurot

• Hoonestusõiguse seadmise eesmärk: kinnisasjal oleva viilhalli asemele uue ja kaasaegse spordikompleksi ehitamine reketialade (põhialana tennis) harrastamiseks ja arendamiseks 
• Hoonestajal tuleb lisaks spordikompleksi rajamisele ehitada välja peale- ja mahasõit kinnisasjale ja parklad
• Kinnisasjal ei või olla äri-, tootmis- ja muid ruume, mis ei ole vajalikud spordikompleksi toetavate tegevuste korraldamiseks. Kinnisasja ei või kasutada ühelgi teisel otstarbel. Olemasolev hoone on detailplaneeringuga määratud lammutamisele

Pakkumised peavad olema linnavalitsusse laekunud hiljemalt 11. detsembril 2023 kl 13
- pakkumised tuua kinnises ümbrikus linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- saata e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

• Pakkumise ümbrikul või e-kirjal peab olema märge "Esitatud kinnisasja Vana-Sauga 38b valikpakkumisele"
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus")

Pakkumine peab sisaldama:
- füüsilisest isikust pakkuja nime, isikukoodi, elukoha- ja postiaadressi, kontakttelefoni, panga nimetust ja arvelduskonto numbrit või juriidilise isiku nime, registrikoodi, asukohta, postiaadressi ja kontakttelefoni, panga nimetust ja arvelduskonto numbrit;
- korralduse punktides 13.1.1.-13.1.4. (pakkujale esitatud nõuded) nõutud kinnitused või dokumendid;
- juriidilise isiku puhul juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks ja hoonestusõiguse seadmiseks valikpakkumise väljakuulutamisel sätestatud tingimustel;
- kinnitus, et pakkuja on nõus sõlmima hoonestusõiguse seadmise- ja reaalservituudi seadmise lepingud ja asjaõiguslepingud valikpakkumise väljakuulutamisel sätestatud tingimustel Pärnu linnavalitsuse teates näidatud ajal ja notaribüroos;
- kirjalikku nõustumust tasuda hoonestusõiguse aastatasu vastavalt hoonestusõiguse tingimustele kogu hoonestusõiguse kehtivuse aja jooksul;
- sõnadega ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat – hoonestusõiguse seadmise tasu eurodes ilma käibemaksuta. Kui sõnadega kirjutatud pakkumissumma ja numbritega kirjutatud pakkumissumma erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud pakkumissumma;
- hoonestusõiguse seadmise lepingu täitmisega seonduvaid küsimusi analüüsivat äriplaani, mis muuhulgas peab sisaldama: - pakkuja tegevuse lühikirjeldus; - ehitiste projekteerimise ja ehitamiseprotsessi kirjeldus, ehitamise etapid, tähtajad (ehitusetappide kavandamisel lähtuda, et olemasoleva spordihalli lammutamine kavandatakse tennise välishooaja perioodile, et olemasolev spordihall oleks ehituskohustuse täitmise perioodil võimalikult kaua tennisemängimiseks kasutuses); - finantseerimine, sh finantseerimisstrateegia ja finantsprognoosid; - hoonestaja tegevuse ja eesmärgi kirjeldus (põhitegevusala peab olema tennis, treeningrühmad, koostööpartnerid, noortele suunatud tegevused, mis tasemega võistlusi planeeritakse korraldada jms, mis annab parima ülevaate taotleja eesmärkidest reketialade viljelemisel); - äriplaani realiseerimise riskid ja riskide maandamise meetmed. - dokument tagatisraha tasumise kohta. - spordihoone eskiislahendus (koos illustratsioonidega ja seletuskirjaga Vana -Sauga tänavapoolse fassaadi lahendusele vastavalt detailplaneeringu seletuskirja punktile 4.2 , planeeritavad arhitektuursed tingimused, eskiislahenduses näidata ka parkla lahendus külgnevalt kinnisasjaga, vastavalt kavandatud spordialaga tegelemiseks väljakute arv, mõõtmed, ruumid toetavate tegevuste kohta jms.); - pakkumuse esitamise kuupäeva, pakkumuse esitaja allkirja, vajadusel esindusõigust tõendav volikiri; - pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel
• Eelläbirääkimised viiakse läbi ajavahemikul 18.–19. detsembrini 2023 
• Lõplikud pakkumised esitatakse eelläbirääkimiste komisjoni poolt määratud tähtpäevaks (eeldatav esitamise kuupäev on 5. jaanuar 2024) 
• Parimaks pakkumiseks tunnistatud pakkuja on kohustatud sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu, reaalservituudi seadmise lepingu ja asjaõiguslepingud (edaspidi koos leping) 1 (ühe) kuu jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise otsuse jõustumisest. Kui parimaks pakkumiseks tunnistatud pakkuja ei sõlmi lepingut Pärnu linnavalitsuse poolt määratud tähtpäeval, kaotab ta õiguse nõuda ja omanik ei ole kohustatud lepingut sõlmima valikpakkumise väljakuulutatud tingimustel.

Lisainfo (sh tutvumiseks objektiga aja kokkuleppimine, elektrivarustuse toimimine) tööpäeviti 515 4085, linnavara[at]parnu.ee


Kinnisasja lühitutvustus
• Kinnisasi asub Pärnu keskuslinnas Vana – Sauga tänava ja Sauga jõe vahelisel alal. Kinnisasi jääb Via-Balticast ca 2,7 kilomeetri kaugusele ja kesklinnast, ajalooliselt välja kujunenud peatänavast, Rüütli tänavast 2,3 km kaugusele.
• Juurdepääs kinnisasjale on hea juurdepääs avalikelt tänavatelt ja tänavad on heas seisukorras. Mahasõit kinnisasjale Vana – Suaga tänavalt tuleb lahendada vastavalt korralduses ja selle lisades näidatud tingimustel.
• Tänavavalgustus Vana- Sauga tänaval olemas
• Ühistranspordi asukoht: Bussipeatus on 150 meetri kaugusel Vana-Sauga tänaval, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine.
• Kinnisasjal asub tennisehall. Kunagine laohoone ehitati tennisehalliks 1992 aastal. Tennisehallis on üks täismõõtmetega väljak ja üks mittetäismõõtmetega väljak. Tennisehalli haldab tähtajatu tasulise üürilepingu alusel Pärnu Kesklinna Tenniseklubi. Üürilepingu korraliseks lõpetamise ülesütlemise tähtaeg on 3(kolm) kuud ette. Hoone on määratud lammutamisele.
• Kinnisasjal on liitumine ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniga
• Elektrivarustus: kinnisasjal puudub liitumine elektriga. Hoonestajal tuleb ehitada välja omal kulul elektriliitumine vastavalt detailplaneeringule. Elektrivarustus toimib läbi kõrvaloleva kinnisasja Vana-Sauga tn 38.
• Soojavarustus: elekter ( saalis soojuspumbad).
• Lähimad toidu- ja esmatarbekaupade pood on Haapsalu maanteed pidi Pärnu linna piiril paiknev Maksimarket, Tallinna mnt, Lennuvälja tee ja Ehitajate tee ristmikuga külgnev Selver ja Tallinna maantee ja J. V. Jannseni tänavate ristmikuga külgnev Rimi.
• Parkimisvõimalused: tuleb lahendada vastavalt korralduses ja selle lisades näidatud tingimustele.

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide kasutusse andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid