Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Müük

• Aadress: Pärna 3-6, 87001 Lavassaare alev, Pärnu linn
• Pakkumise liik: elektrooniline enampakkumine


Pärnu linn müüb elektroonilisel enampakkumisel Lavassaare alevis Pärna 3 asuvas elamus korteri nr 6
- registriosa nr 1381606
- katastritunnus 39501:001:0094
- katastriüksuse pindala 1352 m2
- elamumaa 100%
- korteriomandi üldpind 35,5 m2

- enampakkumise alghind 10 000 eurot
- tagatisraha 1000 eurot

Müügitingimused
Pärnu linnavalitsuse 25.04.2022 korraldus nr 292
• Korteriomandi müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud, sh notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

• Elektroonilisi enampakkumisi korraldab AllePal OÜ internetioksjonisüsteemi OSTA.EE kaudu.
• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Oksjoni toimumisaeg: 
osta ee 464x112

Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Korteriomandiga tutvumiseks saab aja kokku leppida Audru osavallakeskuse juhatajaga tööpäeviti kl 9–17 telefonil 444 8170 või 520 6900.


Müügiobjekti tutvustus
Müügiobjektiks olev korteriomand koosneb 355/5465 mõttelisest osast maatükist katastritunnusega 39501:001:0094 (katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa, pindala – 1352 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruumist nr 6 üldpinnaga 35,5 m2.

Pärna tn 3 asuvas elamus on 16 korterit. Korter nr 6 on 2-toaline ja paikneb elamu teisel korrusel.

Müügiobjektiks oleva korteriomandi kaasomandi teostamine on kitsendatud samal katastriüksusel asuvates hoonetes paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.


Ülevaade kuludest 
Kinnistusraamatu väljavõte
Hoone andmed ehitisregistris
Katastriüksuse andmed maaregistris
Maa-ameti kaart

Pärna 3 Lavassaare

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid