Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Müük

• Aadress: Riia mnt 78-80, 80020 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: kirjalik enampakkumine piiratud osalejate ringis


Pärnu linn müüb piiratud osalejate ringis läbi viidaval kirjalikul enampakkumisel korteri nr 80 Pärnu linnas Riia mnt 78 asuvas elamus
- registriosa nr 1179705
- katastritunnus 62511:165:6900
- katastriüksuse pindala 5136 m2
- elamumaa 100%
- korteriomandi üldpind 46,7 m2

- enampakkumise alghind 55 000 eurot
- tagatisraha 5 500 eurot

Müügitingimused
• Pärnu linnavalitsuse 24.10.2022 korraldus nr 699
• Korteriomandi müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud tasud, sh notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

• Enampakkumisel saavad osaleda Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse endised kasvandikud, kes on tööle asunud Pärnu linnas ning on sündinud 1990. aastal või hiljem.
• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15).

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 20. detsembril 2022 kell 14
• Pakkumised esitada linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16) või saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee
• Infolauda esitada pakkumised kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „ENAMPAKKUMISELE“ ja märge “ümbriku avab linnavara komisjon 20.12.”
• E-postiga esitatud pakkumised peavad olema digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus")

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, panga arvelduskonto number);
2. sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumishinda, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ning pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega lisada ümbrikusse dokument tagatisraha tasumise kohta ja tõend töökoha kohta.
• Tagatisraha tasuda Pärnu linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE701010220041193018 SEB Pangas või IBAN: EE712200221010612416 Swedbankis.
• Tagatisraha peab olema arvelduskontole laekunud enne pakkumiste avamist.

• Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes. Ühised pakkumised ei ole lubatud.

• Müügiobjekti tutvustava infoga, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab soovi korral eelneval kokkuleppel tutvuda Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee
• Korteriomandiga tutvumiseks saab aja kokku leppida tööpäeviti kl 9–17 telefonil 444 8310 või 524 8935.


Müügiobjekti tutvustus
Müügiobjektiks olev korteriomand koosneb 467/39300 mõttelisest osast maatükist katastritunnusega 62511:165:6900 (katastriüksuse sihtotstarve – elamumaa, pindala – 5136 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruumist nr 80 üldpinnaga 46,7 m2.

Katastriüksusel paikneb 85 korteriga elamu. Müügiobjektiks olev korter on 2-toaline ja paikneb elamu IV korrusel. Müüdava korteri siseviimistlus ja tehnosüsteemid on täiesti amortiseerunud.

Müügiobjektiks oleva korteriomandi kaasomandi teostamine on kitsendatud samal katastriüksusel asuvates hoonetes paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Kinnistusraamatu väljavõte
Ülevaade kuludest (juuli–oktoober 2022)
Hoone andmed ehitisregistris
Katastriüksuse andmed maaregistris
Maa-ameti kaart

Riia mnt 78 kaart. Maa-amet

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Pärnu linnavalitsuse arvelduskontod:
SEB Pank
EE701010220041193018 
Swedbank
EE712200221010612416 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid