Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Mere pst 13 // Kesklinna rand R1, 80012 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-ala Mere pst 13 // Kesklinna rand R1 Pärnu linnas hooajaliseks kaubanduseks ja teenuste pakkumiseks
- katastritunnus: 62401:001:2011
- maa-ala ligikaudne suurus: 450 m2
asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna 03.11.2023 otsus nr 506
• Maa-alad antakse kasutusse 2024–2033. aasta suveperioodideks (15. maist 15. septembrini)

- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustus, sh jäätis
- maa-alale võib paigutada võib paigutada kuni 220 m2 ehitisealuse pinnaga ühekorruselise müügikioski ning müügikioski vahetus läheduses asuvale maa-alale lauad/toolid, päikesevarjud
- alale tuleb kavandada vähemalt kolm avaliku kasutusega tualettruumi (üks naiste, üks meeste, üks inva), mis on kasutatavad lepingu perioodil kogu suvehooaja vältel
- lähteseisukohad müügikioski paigaldmiseks

- enampakkumise alghind: 4000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 4000 eurot
- kasutusse saajal on õigus anda kastusse saadav ala kolmandatele isikutele allkasutusse kasutusse andja loal

Pakkumised esitada hiljemalt 1. detsembril 2023 kl 23.59
Digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus") pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee 

Pakkumine peab sisaldama:

1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava ja äriplaani, mis sisaldab kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu;
3. paigaldada soovitavate hoonete ja kaubandusliku inventari joonised (asendiplaan ja vaated), kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ning muude oluliste detailide ära näitamisega;
4. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
5. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
6. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut linnamajanduse osakonna poolt teatatud ajaks.

• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel
• Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonil, 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide kasutusse andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid