Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Tammiste tee 1, 80047 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-ala Tammiste tee 1 Pärnu linnas hooajaliseks kaubanduseks ja teenuste pakkumiseks
- katastritunnus: 62516:002:0002
- maa-ala ligikaudne suurus: 50 m2
asendiplaan ; ala võimalik lahenduskeem

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 04.10.2022 otsus nr 305
• Maa-alad antakse kasutusse 2023–2027. aasta suveperioodideks 

- maa-ala kasutamise periood: 15. aprillist kuni 15. septembrini 2023–2027
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: toitlustus, jäätis, mittealkohoolsed joogid (alkoholi ja tubakatoodete müük keelatud)
- maa-alale võib paigutada kuni 12 m2 ehitisealuse pinnaga ühekorruselise müügikioski ning müügikioski vahetus läheduses asuvale maa-alale lauad/toolid, päikesevarjud
- lähteseisukohad müügikioski paigaldmiseks

- enampakkumise alghind: 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 300 eurot

Pakkumised esitada hiljemalt 1. novembril 2022 kl 23.59
Digiallkirjastatud ning soovitatavalt krüpteeritud (sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus") pakkumised saata e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee 

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava, mis sisaldab kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu
3. paigaldada soovitava kioski ja kaubandusliku inventari joonised (asendiplaan ja vaated), kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ning muude oluliste detailide ära näitamisega
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
• Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu linnavalitsuse kontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas. Märksõna „Tammiste“.
• Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut arenguteenistuse poolt teatatud ajaks.

• Enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonidel 444 8360, 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid