Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

•  Aadress: Papiniidu 84, 80022 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-ala Papiniidu 84 Pärnu linnas toiduauto (nn foodtrack) paigaldamiseks:
- katastritunnus 62513:050:0990
- maa-ala ligikaudne suurus 20 m2
asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused
Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna 29.04.2022 otsus nr 12
• maa-ala antakse kasutusse 2022. aasta suveperioodiks (15. maist 15. septembrini)
• maa-ala kasutamise sihtotstarve: toidu kohapeal valmistamiseks ja pakkumiseks mõeldud toiduauto (nn foodtruck) paigaldamine

• Enampakkumise alghind:  1000 eurot suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
• enampakkumise tagatisraha: 300 eurot

• Kasutusse saajal on õigus ja kohustus lepingu eset kasutada ajavahemikul 15. maist kuni 15. septembrini 2022 aastal
• Kasutusse andja ei taga alal või selle läheduses tehnovõrke

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 15. mail 2022 kell 13
digiallkirjastatult Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna „Toiduauto“.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. Tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust;
2. Paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega;

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Riietuskabiinid“
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Infot pakkumise tingimuste, sõlmitava kasutuslepingu ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustuste kohta saab tööpäevadel telefonil 444 8360 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid