Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine ärilisel eesmärgil

• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse maa-ala ujuvkai paigaldamiseks:
- maa-ala: Sauga jõe kallasrada L2
- katastritunnus 62501:002:0005
- maa-ala ligikaudne suurus: 900 m2
- asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 26.04.2022 otsus nr 103 
• maa-alad antakse kasutusse aastateks 2022.–2026
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: ujuvkai paigaldamine ärilisel eesmärgil
• leping jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt ja kehtib 31. oktoobrini 2026

• Enampakkumise alghind: kasutustasu ühes aastas 15 eurot kasutusala ühe ruutmeetri eest (ilma käibemaksuta) 
• Enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot 

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 11. mail 2022 kell 23.59
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata digiallkirjastatuna e-postile pakkumised[at]parnu.ee. Ümbrikule / e-kirja teemareale kirjutada märgusõna „Ujuvkai Sauga“.

Pakkumine peab sisaldama:
- tegevuskava, mis sisaldab kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu;
- paigaldada soovitava kai joonised (asendiplaan ja vaated), kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ning muude oluliste detailide ära näitamisega.

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Riietuskabiinid“
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

Eelläbirääkimistele kutsutakse väljakuulutatud tingimustele vastava pakkumise esitanud isikud, kes:
- on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
- ei oma võlgnevusi Pärnu linna ees;
- on tasunud tagatisraha (tagatisraha tasumist tõendav dokument)

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonidel 444 8360, 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid