Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Valgeranna küla, 88326 Pärnu linn, Pärnu maakond
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse Valgeranna piirkonnas asuva maa-ala jäätise ja mittealkohoolsete jookide müümiseks kandekaubandusena
- maa-ala Valgeranna puhkealal rannaalal
- katastritunnus 15904:003:1817
- asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused:
Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 16.05.2023 otsus nr 230
• maa-alad antakse kasutusse 2023. aastal lepingu sõlmimisest kuni 15. septembrini 
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: kandekaubandus jäätise ja mittealkohoolsete jookide müügiks
• kasutusse andja ei taga alal tehnovõrke

• enampakkumise alghind: kasutustasu alghind 100 eurot hooaja eest (ilma käibemaksuta)
• enampakkumise tagatisraha: 100 eurot

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 2. juunil 2023 kell 14
digiallkirjastatult Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna „Jäätis“. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. Tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust;
2. kasutada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest)
3. dokument tagatisraha tasumise kohta.

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Jäätis“
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.

Eelläbirääkimistega enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

Infot pakkumiste tingimuste, sõlmitava kasutuslepingu ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustuste kohta saab tööpäevadel telefonil 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid