Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Ranna pst 11a /Kesklinna rand, 80012 Pärnu linn, Pärnu linn
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega valikpakkumisel kasutusse Pärnu ranna piirkonnas, nn Surfialal asuvad maa-alad mittemotoriseeritud veespordiga tegelemiseks
- maa-ala Ranna pst 11a /Kesklinna rand (katastritunnus 62512:011:0001)
- maa-ala nr 2 ligikaudse suurusega 650 m2
- maa-ala nr 3 ligikaudse suurusega 1200 m2
- asendiplaan (maa-ala nr 1 on juba kasutuses)

Kasutusse andmise tingimused:
Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 02.02.2023 otsus nr 85
• maa-alad antakse kasutusse 2023.–2032. aasta suveperioodideks (15. maist 15. septembrini)
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: mittemotoriseeritud veespordi ning alale sobivate muude sporditeenuste osutamine ning selleks otstarbeks vajaliku kaubandusliku inventari paigaldamine (muud spordialad ja paigaldatav inventar tuleb kooskõlastada üürileandjaga). Toitlustamine on aktsepteeritav ainult toetava tegevusena
lähteseisukohad hooajalist teenindust pakkuvate ehitiste paigaldamiseks

Maa-ala nr 2
- maa-ala ligikaudne suurus 650 m2
- hoonestusala üldpinnaga maksimaalselt 100 m2 (asendiplaanil asupaik 2)
- enampakkumise alghind: 3000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot

Maa-ala nr 3
- maa-ala ligikaudne suurus 1200 m2
- hoonestusala üldpinnaga maksimaalselt 200 m2 (asendiplaanil asupaik 3)
- enampakkumise alghind: 3000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 2. aprill 2023 kell 23.59
digiallkirjastatult Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna „Surfiala“. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. Tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeeringute suurust, tähtaegu ja finantsprognoosi
2. Paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Surfiala“
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.

• Eelläbirääkimistega enampakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)

• Infot pakkumiste tingimuste, sõlmitava kasutuslepingu ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustuste kohta saab tööpäevadel telefonil 444 8360 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid