Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine 

• Sihtotstarve: loomade karjatamine (linnalehmad), maa-ala hooldamine
• Pakkumise liik: valikpakkumine


Pärnu linn annab valikpakkumisel tasuta kasutusse alljärgnevad kinnistud, nende osad ja katastriüksused võsa ja pilliroo niitmiseks ning loomade karjatamiseks:
Positsioon 1 kooslused:
- osa kinnistust Mai Rannaniit L3 (registriosa nr 2852405)
- osa kinnistust Papli 36 (katastritunnus 62512:049:3290)
- Papli 59 (katastritunnus 62512:049:0005)
- Papiniidu 88 (katastritunnus 62513:178:0042)
- osa kinnistust Papiniidu 84 (registriosa nr 2742605)
- Papiniidu 92 (registriosa nr 2589205)

Positsioon 2 kooslused:
- osa kinnistust Mai Rannaniit L3 (registriosa nr 2852405)
- Raeküla Rannaniit L1 (registriosa nr 2852605)
- Raeküla Rannaniit L2 (registriosa nr 2859905)

Positsioon 3 kooslused:
 - Raeküla Rannaniit L3 (registriosa nr 2859305)
 - Raeküla Rannaniit L4 (registriosa nr 2855005)


Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse 26.04.2022 korraldus nr 294 
Keskkonnaameti tingimused maa-alade kasutusse andmiseks (korralduse lisa 2)

• Kasutusse andmise sihtotstarve: võsa ja pilliroo niitmine talve hooajal, puu- ja põõsarinde harvendamine kooskõlastatult linnaaednikuga ning loomade karjatamine ja selleks otstarbeks inventari paigaldamine
• Kasutuslepingu tähtaeg: viis aastat
• Kinnistud, nende osad ja katastriüksused antakse kasutusse kõik koos või jagatuna mitte rohkem kui kolmeks osaks.

Kasutusse antavatest aladest osa on hõlmatud PRIA poolloodusliku koosluse hooldamise toetusega (asendiplaan):
- positsioon 1 kooslused kokku 51,29 ha
- positsioon 2 kooslustel kokku 52,62 ha
- positsioon 3 kokku 64,04 ha

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 30. aprillil 2023 kl 23.59
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata digiallkirjastatuna e-postile pakkumised[at]parnu.ee. Ümbrikule / e-kirja teemareale kirjutada märgusõna „Rannaniit“.

Pakkujal tuleb esitada tegevuskava (kavandatava tegevuse kirjeldus, eelneva majandustegevuse kirjeldus, milliseid kinnistuid või nende osi soovitakse kasutusele võtta, mitu looma tuleb karjatamisele iga kasutusse võtta soovitava hektari kohta).

Eelläbirääkimistele lubatakse väljakuulutatud tingimustele vastava pakkumise esitanud isikud, kes:
• omavad või valdavad (nt kehtiva rendilepingu alusel, mille kestvus ei tohi olla lühem kui sõlmitav kinnistute tasuta kasutada andmise leping (edaspidi leping)) kariloomi, kusjuures nende arv ei või olla väiksem kui 1,5 loomühikut iga lepinguga tema poolt kasutusse võetava hektari kohta;
• on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
• ei oma võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi Pärnu linna ees.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Eelläbirääkimistega pakkumise tingimustega, kasutusse antavat vara tutvustava infoga ning sõlmitava kasutuslepingu põhitingimustega saab eelneval kokkuleppel tutvuda linnamajanduse osakonnas (Suur-Sepa 16, kabinet 224)
• Kasutusse antavate katastriüksuste taastamis- ja hooldustingimuste kohta saab infot Keskkonnaameti piirkondliku spetsialisti käest (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ; 5854 4722)

Lisainfo tööpäeviti telefonidel 53045746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid