Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine ärilisel eesmärgil

• Pakkumise liik: kirjalik enampakkumine


Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse maa-alad Pärnu jõel ujuvkaide paigaldamiseks:
1. Ujuvkai pikkusega 50 meetrit katastriüksusel Pärnu jõgi L2 (62520:001:0005)
- lisandub käigusild katastriüksusele Lai 2 (62510:131:0009)
asendiplaan *

2. Ujuvkai pikkusega 80 meetrit katastriüksusel Pärnu jõgi L3 (62520:001:0006)
- lisandub käigusild katastriüksusele Paremkalda kallasrada L2 (62507:005:0013)
asendiplaan

3. Ujuvkai pikkusega 30 meetrit katastriüksusel Pärnu jõgi L5 (62520:001:0008)
- lisandub käigusild katastriüksusele Vasakkalda kallasrada L7 (62511:162:0008)
asendiplaan

* Asendiplaanidel kujutatud pinnad on skemaatilised. Täpne paiknemine jõel selgub projekti kooskõlastamise käigus

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna 17.04.2023 otsus nr 191
• maa-alad antakse kasutusse aastateks 2023–2027
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: ujuvkai paigaldamine ärilisel eesmärgil (sildumiskohtade rent)
• leping jõustub selle allkirjastamisest mõlema poole poolt ja kehtib 31. oktoobrini 2027
Paadisildade paigaldamise ja kasutamise üldtingimused

• Enampakkumise alghind: kasutustasu ühes aastas 50 eurot kasutusala ühe ruutmeetri eest (sh käigutee) (ilma käibemaksuta) 
• Enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot (ala kohta)

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 3. mail 2023 kell 17
Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või saata digiallkirjastatuna e-postile pakkumised[at]parnu.ee. Ümbrikule / e-kirja teemareale kirjutada märgusõna „Ujuvkai positsioon 1-3“.

Pakkumises peab sisalduma:
- pakkuja nimi, registri- või isikukood (sünniaeg), aadress, panga arvelduskonto number;
- nõusolek linnavara kasutusse andmise tingimustega;
- kinnitus, et pakkuja on teadlik enampakkumise esemeks oleva linnavara seisukorraga
- pakutav tasu (kirjutatud sõnade ja numbritega);
- pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri ning vajadusel esindusõigust tõendav volikiri.;

Koos pakkumisega esitada dokument tagatisraha tasumise kohta.
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas).
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha hiljemalt 14 päeva jooksul pärast pakkumise tulemuste kinnitamist või nurjunuks tunnistamist;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

Eelläbirääkimistele kutsutakse väljakuulutatud tingimustele vastava pakkumise esitanud isikud, kes:
- on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
- ei oma võlgnevusi Pärnu linna ees;
- on tasunud tagatisraha (tagatisraha tasumist tõendav dokument)

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15)
• Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepingu tingimustega ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab informatsiooni tööpäeviti telefonidel 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide üür/kasutusee andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade üür/kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid