Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine (suvekaubandus)

• Aadress: Kesklinna rand R1 ja Ranna pst 11a, Pärnu linnas
• Pakkumise liik: eelläbirääkimistega pakkumine


Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse ranna piirkonnas asuvad maa-alad rannatoolide ja päikesevarjude laenutuseks
- maa-alad nr 1 ja 2 katastriüksusel Kesklinna rand R1 (62510:009:0005)
- maa-alad nr 3, 4, 5, 6 katastriüksusel Ranna pst 11a // Kesklinna rand (62512:011:0001)
- maa-alade ligikaudne suurus 50 m2
asendiplaan

Kasutusse andmise tingimused:
• Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna 16.11.2023 otsus nr 537
• maa-alad antakse kasutusse 2024.–2026. aasta suveperioodideks (15. maist 15. septembrini)
• maa-alade kasutamise sihtotstarve: rannatoolide ja päikesevarjude laenutus
• kasutusse saaja tohib kasutusse saadud maa-alale paigaldada ainult kasutusse andjaga kooskõlastatud inventari
• ladustatud inventar positsioonidel 1, 2, 3, 4, 6 ei tohi ulatuda kõrgemale kui 1,5 meetrit, positsioonil nr 5 ei tohi ladustatud inventari kõrgus ulatuda kõrgemale kui 1,0 meetrit

• Enampakkumise alghind ühe maa-ala kohta: kasutustasu alghind 3000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta) 
• Enampakkumise tagatisraha ühe maa-ala kohta: 1500 eurot 

NB! Kasutusse antakse 6 maa-ala ning tingimused kehtivad ja pakkumised esitada igale maa-alale eraldi

Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 12. detsembril 2023 kell 23.59
digiallkirjastatult Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile pakkumised[at]parnu.ee. Märgusõna „RANNATOOLID“. Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust;
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega;
3. dokument tagatisraha tasumise kohta.

Tagatisraha 
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 (SEB Pangas);
- selgitusse kirjutada: tagatisraha „Rannatoolid“ - tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete kasutustasude ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks;
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

• Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ega oma võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi Pärnu linna ees. Pakkujal ei ole olnud viimase ühe aasta jooksul kauem kui 30 (kolmkümmend) päeva võlgnevusi Pärnu linna ja pakkuja registrijärgse asukoha kohaliku omavalitsuse ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e- maksuameti vahendusel.

• Pakkumine viiakse läbi linnavara valitsemise korra alusel
• Infot pakkumiste tingimuste, sõlmitava kasutuslepingu ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustuste kohta saab tööpäevadel telefonil 5304 5746 või e-postil argo.mattas[at]parnu.ee

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide kasutusse andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid