Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Kasutusse andmine eraisikutele

Pärnu linn annab otsustuskorras kasutusse linnale kuuluvate veekogude alust maad ujuvkaide paigaldamiseks (Pärnu, Sauga, Reiu ja Audru jõe kinnisasjade osad)

NB! 2023. aastaks on taotluste vastuvõtt lõppenud!

Tingimused
• Linnavara valitsemise kord (Pärnu linnavolikogu 25.04.2019 määrus nr 15) (§ 12 lõige 4)
Ujuvkai paigaldamise ja veesõidukite sildumise ja hoiustamise tingimused ja lepinguprojekt

• Ujuvkaid võib paigaldada isiklike väikelaeva(de) ja muude veesõidukite, mis ei ole laevad meresõiduohutuse seaduse (§ 2 punktid 2, 4, 5) tähenduses ning mis on registreeritud vastavas registris, sildumiseks ja hoiustamiseks
• Kinnisasjad antake Pärnu linna elanikele kasutusse kuni viieks aastaks tasu eest
• Olenevalt kasutusala asukohast võivad lisanduda eritingimused (näiteks akvatooriumi alal) või kui üürnikke on rohkem kui üks solidaarvastutuse regulatsioon (solidaarvõlgnikud)

NB! Otsustuskorras antakse veekogude alust maad ujuvkaide paigaldamiseks kasutusse ainult eraisikutele isiklike veesõidukite hoiustamiseks. Ärilistel eesmärkidel antakse maa-alasid kasutusse enampakkumiste korras.

Taotlemine
Ujuvkai paigaldamiseks tuleb soovijal esitada taotlus e-teeninduses

Lisainfo: linnavara peaspetsialist Karin Pärmann, 444 8303, karin.parmann[at]parnu.ee

Hoonestusõigus
Linnavara peaspetsialist
Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
515 4085
karin.parmann[at]parnu.ee

Müük, eluruumide kasutusse andmine
Linna kinnisvara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Äripindade kasutusse andmine
Linnamajanduse peaspetsialist
Argo Mättas
Suur-Sepa 16, kab 224
5304 5746
argo.mattas[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid