Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linnavalitsus

Pärnu linnavalitsus on üheksaliikmeline - koosseisu kuulub linnapea, viis abilinnapead ja kolm linnavalitsuse liiget - osavallakeskuse juhti
Linnapea valib, linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitab ning nimetab ametisse volikogu
• Linnavalitsuse moodustab linnapea 

Volikogu valis linnapea, kinnitas linnavalitsuse liikmete arvu ning nimetas linnavalitsuse ametisse 22. novembril 2021
• Linnavalitsuse liikmete ametisse nimetamine (Pärnu linnavolikogu 22.11.2021 otsus nr 51)
• 
Linnavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine 
(Pärnu linnavolikogu 22.11.2021 otsus nr 50)
• Pärnu linnapea valimine
 (Pärnu linnavolikogu 22.11.2021 otsus nr 44)

Linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kordRomek Kosenkranius(Valimisliit Pärnu Ühendab)

Suur-Sepa 16 (kab 248)
444 8212
romek.kosenkranius[at]parnu.ee
Vastuvõtt: vajalik eelregistreerimine telefonil 444 8210 

Põhiteemad: üldjuhtimine, välis- ja avalikud suhted, linna esindamine, sisekontroll, kriisi preventsioon ja kommunikatsioon, linna osalemine juriidilistes isikutes

Struktuuriüksused / otsealluvus:
linnasekretär > kantselei
sisekontroll
avalike suhete teenistus
personalispetsialistid

• Romek Kosenkranius on Pärnu linnapea alates 16. aprillist 2015 (linnapea valimised 16.04.2015, 13.11.2017, 22.11.2021)
• Vaata lisaks: Pärnu linnapead


Meelis KukkAbilinnapea
(Valimisliit Pärnu Ühendab)

Suur-Sepa 16 (kab 249)
5348 6866
meelis.kukk[at]parnu.ee
Vastuvõtt: vajalik eelregistreerimine telefonil 444 8210 

Valdkonnad: rahandus
Põhiteemad: linna eelarve, laenupoliitika, raamatupidamine, riigihanked, oma valdkonnas arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise juhtimine

Struktuuriüksused:
finantsjuhtimisteenistus
raamatupidamise teenistus


Ene TähtAbilinnapea
(Erakond Isamaa)

Suur-Sepa 16 (kab 154)
516 9025
ene.taht[at]parnu.ee
Vastuvõtt: vajalik eelregistreerimine telefonil 444 8210 

Valdkonnad: haridus ja kultuur
Põhiteemad: haridus, noorsootöö, teadus, kultuur, sport, suhted usuorganisatsioonide ja kirikutega, mitte-eestlaste integratsioon, oma valdkonnas arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise juhtimine

Struktuuriüksused:
haridusosakond
kultuuri- ja sporditeenistus


Abilinnapea
Riido Villup(Eesti Reformierakond)

Suur-Sepa 16 (kab 250)
520 0692
riido.villup[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, N 10–16, K 10–14 • Broneeri aeg

Valdkonnad: sotsiaalvaldkond
Põhiteemad: sotsiaalpoliitika, sotsiaalhoolekanne, lastekaitse, rahvatervis, tööhõive, migratsioon, oma valdkonnas arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise juhtimine

Struktuuriüksused:
sotsiaalosakond


Silver SmeljanskiAbilinnapea
(Valimisliit Pärnu Ühendab)

Suur-Sepa 16 (kab 252)
514 7685
silver.smeljanski[at]parnu.ee
Vastuvõtt: kuu esimene T 10–12 • Broneeri aeg

Valdkonnad: planeerimine
Põhiteemad: ruumiline planeerimine, linnakujundus, maakorraldus, ehitusvaldkonna teavitamis ja loamenetlused, ehitusjärelevalve, oma valdkonnas arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise juhtimine

Struktuuriüksused:
planeerimisosakond


Irina Talviste

Abilinnapea
(Eesti Reformierakond)

Suur-Sepa 16 (kab 251)
5347 6251
irina.talviste[at]parnu.ee
Vastuvõtt: kuu kolmas K 14–17 • Broneeri aeg

Valdkonnad: linnamajandus ja areng
Põhiteemad: linna areng ja innovatsioon, ettevõtluse arendamine, turismimajandus, linna arenguprojektid, linnavara, heakord ja haljastus, keskkonnakaitse, rahvatervis ja heaolu, avalikud teenused, avalik kord ja turvalisus, suhted osavallakeskustega, piirkondlik ja maakondlik koostöö, kriisireguleerimise valdkonna kureerimine, hoonete ja rajatiste ehitus ja remont, veevarustus ja kanalisatsioon, energiamajandus, transport ja liikluskorraldus, oma valdkonnas arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise juhtimine

Struktuuriüksused:
arenguosakond
linnamajanduse osakond


Priit AnnusLinnavalitsuse liige - Audru osavallakeskuse juht

Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171, 520 6900
priit.annus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: T 9–12 • Broneeri aeg

Põhiülesanne: juhib Audru osavallakeskuse tööd vastavalt osavallakeskuse põhimäärusele
Audru osavallakeskuse põhimäärus
Audru osavallakeskus


Marika ValterLinnavalitsuse liige - Paikuse osavallakeskuse juht
(Eesti Reformierakond)

Pärnade pst 11, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151, 5452 0076
marika.valter[at]parnu.ee
Vastuvõtt: kuu kolmas K 14–17 • Broneeri aeg

Põhiülesanne: juhib Paikuse osavallakeskuse tööd vastavalt osavallakeskuse põhimäärusele
• Paikuse osavallakeskuse põhimäärus
Paikuse osavallakeskus


Toomas RõhuLinnavalitsuse liige - Tõstamaa osavallakeskuse juht
(Eesti Reformierakond)

Sadama tee 2, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161, 5887 9165
toomas.rohu[at]parnu.ee
Vastuvõtt: T 9–12 ; N 13–17 (eelregistreerimine 444 8161) 

Põhiülesanne: juhib Tõstamaa osavallakeskuse tööd vastavalt osavallakeskuse põhimäärusele
Tõstamaa osavallakeskuse põhimäärus
Tõstamaa osavallakeskus


Veebilehel kasutatakse küpsiseid