Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linnavalitsus

Pärnu linnavalitsus on üheksaliikmeline - koosseisu kuulub linnapea, viis abilinnapead ja kolm linnavalitsuse liiget - osavallakeskuse juhti
Linnapea valib, linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitab ning nimetatab ametisse volikogu
• Linnavalitsuse moodustab linnapea 

Volikogu valis Pärnu linnapea, kinnitas uue Pärnu linnavalitsuse liikmete arvu ning nimetatas linnavalitsuse ametisse 22. novembril 2021
• Linnavalitsuse liikmete ametisse nimetamine (Pärnu linnavaolikogu 22.11.2021 otsus nr 51)
• 
Linnavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamine (Pärnu linnavaolikogu 22.11.2021 otsus nr 50)
• Pärnu linnapea valimine (Pärnu linnavaolikogu 22.11.2021 otsus nr 44)

Linnavalitsuse liikmete tööjaotus ja asendamise kord
Linnavalitsuse struktuur (01.12.2021 seisuga)
Linnavalitsuse struktuuriüksuste koosseis (01.12.2021 seisuga)Romek KosenkraniusSuur-Sepa 16 (kab 248)
444 8212
romek.kosenkranius[at]parnu.ee

Põhiteemad: üldjuhtimine, välis- ja avalikud suhted, linna esindamine, sisekontroll, kriisi preventsioon ja kommunikatsioon, linna osalemine juriidilistes isikutes

Struktuuriüksused:
linnasekretär > kantselei
sisekontroll
avalike suhete teenistus

• Romek Kosenkranius on Pärnu linnapea alates 16. aprillist 2015 (linnapea valimised 16.04.2015, 13.11.2017, 22.11.2021 )
• Vaata lisaks: Pärnu linnapead


Meelis KukkAbilinnapea

Suur-Sepa 16 (kab 249)
444 8215
meelis.kukk[at]parnu.ee

Valdkonnad: rahandus ja ehitus
Põhiteemad: linna eelarve, laenupoliitika, raamatupidamine, riigihanked, hoonete ja rajatiste ehitus ja remont, veevarustus ja kanalisatsioon, energiamajandus, transport ja liikluskorraldus, oma valdkonnas arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise juhtimine

Struktuuriüksused:
finantsjuhtimisteenistus
raamatupidamisteenistus
taristu- ja ehitusteenistus


Varje TippAbilinnapea

Suur-Sepa 16 (kab 250)
444 8214
varje.tipp[at]parnu.ee

Valdkonnad: haridus ja kultuur
Põhiteemad: haridus, noorsootöö, teadus, kultuur, sport, suhted usuorganisatsioonide ja kirikutega, mitte-eestlaste integratsioon, oma valdkonnas arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise juhtimine

Struktuuriüksused:
haridusosakond
kultuuri- ja sporditeenistus


Riido VillupAbilinnapea

Suur-Sepa 16 (kab 154)
444 8217
riido.villup[at]parnu.ee

Valdkonnad: sotsiaalvaldkond
Põhiteemad: sotsiaalpoliitika, sotsiaalhoolekanne, lastekaitse, tervishoid, rahvatervis, tööhõive, migratsioon, oma valdkonnas arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise juhtimine

Struktuuriüksused:
sotsiaalosakond


Silver SmeljanskiAbilinnapea

Suur-Sepa 16 (kab 252)
444 8216
silver.smeljanski[at]parnu.ee

Valdkonnad: planeerimine
Põhiteemad: ruumiline planeerimine, linnakujundus, maakorraldus, ehitusvaldkonna teavitamis ja loamenetlused, ehitusjärelevalve, oma valdkonnas arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise juhtimine

Struktuuriüksused:
planeerimisosakond


Irina Talviste
Abilinnapea

Suur-Sepa 16 (kab 251)
444 8213
irina.talviste[at]parnu.ee

Valdkonnad: linnamajandus ja areng
Põhiteemad: linna areng ja innovatsioon, ettevõtluse arendamine, turismimajandus, linna arenguprojektid, linnavara, heakord ja haljastus, keskkonnakaitse, avalik kord ja turvalisus, suhted osavallakeskustega, piirkondlik ja maakondlik koostöö, oma valdkonnas arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise juhtimine

Struktuuriüksused:
arenguteenistus
linnavara- ja heakorrateenistus
korrakaitseteenistus


Priit AnnusLinnavalitsuse liige - Audru osavallakeskuse juht

Pärna allee 7, 88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8170
priit.annus[at]parnu.ee

Põhiülesanne: juhib Audru osavallakeskuse tööd vastavalt osavallakeskuse põhimäärusele
Audru osavallakeskuse põhimäärus
Audru osavallakeskus


Marika ValterLinnavalitsuse liige - Paikuse osavallakeskuse juht

Pärnade pst 11, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8150
marika.valter[at]parnu.ee


Põhiülesanne: juhib Paikuse osavallakeskuse tööd vastavalt osavallakeskuse põhimäärusele
• Paikuse osavallakeskuse põhimäärus
Paikuse osavallakeskus


Toomas RõhuLinnavalitsuse liige - Tõstamaa osavallakeskuse juht

Sadama tee 2, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8160
toomas.rohu[at]parnu.ee


Põhiülesanne: juhib Audru osavallakeskuse tööd vastavalt osavallakeskuse põhimäärusele
Tõstamaa osavallakeskuse põhimäärus
Tõstamaa osavallakeskus


Veebilehel kasutatakse küpsiseid