Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

1. Volituste andmine
2. Pärnu linna hariduspreemiate määramine
3. Spordiprojektidele toetuste eraldamine
4. Pärnu linnas, Papsaare külas, Elu tee 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
5. Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Tee ehitusloa andmine Kiriku-Rebasefarmi tee
7. Tee ehitusloa andmine Talli tänav T1 ja Turu tänav T3
8.–11. Ehitusloa andmine 
12.–13. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Lemmetsa küla, Nigula tee ja Nigula tee L2 katastriüksuste Tori valla munitsipaalomandisse andmine ning sihtotstarvete määramine
15. Papsaare küla, Kulliaasa koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Pärnu linnavalitsuse 09.08.2021 korralduse nr 527 “Pärnu linnas Rõugu tn 14 kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine ja koha-aadressi andmine” muutmine
17. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine
18. Eluruumide üürile andmine
19. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjale Pärnu linnas Pärlimõisa tee 9 kirjalikul enampakkumisel
20. Hoonestusõiguse seadmine kinnisasjadele Pärnu linnas Kiltri tn 1, 3 ja 4 kirjalikul enampakkumisel
21. Sundvalduse seadmine Telia Eesti AS kasuks

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid