Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungid

1.–11. Volituste andmine
12.–13. Ametist vabastamine
14..–15. Ehitusloa andmine 
16. Pärnu linnas Mere pst 18 ja Suvituse tn 8 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
17. Papsaare külas Kuldnoka detailplaneeringu koostamise algatamine
18. Pärnu, Vingi tn - Riia mnt ja Pärnu jõe vahelise ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Vanapargi tn 1 kinnistu osas
19. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Põldeotsa külas Suuresilla suurfarmi kinnistule
20.–21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
22. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras 
23. Sundvalduse seadmine AS Pärnu Vesi kasuks reformimata maale

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid