Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Riigihanke „Sõidukite kasutusrent“ hanke osas 1 pakkumuse tagasilükkamine ja hanke osas 3 pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Õnnemängu mängukohana jätkamise nõusoleku andmine
3.–5. Ehitusloa andmine
6. Pärnu linnas Kanali tänava pikenduse ja Ranna puiestee pikenduse äärse rannaala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
7. Pärnu linnas Seljametsa külas Kannuse kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
8. Pärnu linnas Seljametsa külas Seljametsa järve kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
9. Pärnu linnas, Riia mnt 92 // Suur-Jõe tn 63 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu linnas Voorimehe tn 5a ja 5b kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Niidu tn 11 kinnistule
12.–14. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Sundvalduse seadmine 
16. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks ja Pärnu linnavalitsuse 29.11.2021 korralduse nr 843 muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid