Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pernova hariduskeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine muutmine
2. Toetuse eraldamine
3. Komisjonide koosseisude kinnitamine
4. Paikuse alevikus Käärasoo põik 2a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
5. Liu külas Liu kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
6. Pärnu linnavalitsuse 10.01.2022 korralduse nr 26 „Pärnu linn, Liu küla, Rüssa tee 2 ja Möldri koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
7. Linnavara kastutusse andmine valikpakkumisel
8. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „ Ülesande andmine Pärnu linnavalitsusele “ juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid