Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Volituste andmine
2. Johann Voldemar Jannseni nimelise auhinna määramine
3. Pärnu linnas Liiva tn 22a kinnistu detailplaneeringu algatamine
4. Pärnu linnas Lubja tn 41 koha-aadressi muutmine
5. Pärnu linnas Peetri tn 4, Maarja tn 9 ja 11 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
6. Pärnu linnas Rõugu tn 14 koha-aadressi ja sihtotstarbe määrmaine
7. Pärnu linnas Kesk tn 3 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumused esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
9. Komisjoni moodustamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid