Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja muutmine
2. Riigihanke „Väikebusside ja elektriautode kasutusrent“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
3. Pärnu linna arengukava aastani 2035 muutmise heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
4. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
7. Pärnu linnas Aru tn 6 ja Ilvese tn 1 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
8. Paikuse alevis Männiku tn 3a koha-aadressi muutmine
9. Paikuse alevis Männiku tn 3 koha-aadressi muutmine
10. Papsaare küla, Tedre koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
11. Audru vallavalitsuse 22.08.2005 korralduse nr 279 „Maa ostueesõigusega erastamine” kehtetuks tunnistamine ja Kihlepa külas asuva Saare tee 10 ostueesõigusega erastamine
12. Audru alevikus Ringi tn 11c kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
13. Kinnisasja Pärnu jõgi L4 ja Vasakkalda kallasrada L2 kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks V-Jõe 12a KÜ
14. Kinnisasja Pärnu jõgi L3 osa kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks Kolevant OÜ
15. Kinnisasja Pärnu jõgi L1 ja Lootsi6/8 osade kasutusse andmine ujuvkai paigaldamiseks MTÜ Pärnu Jahtklubi
16. Nõusoleku andmine kinnistu Põhja tänav koormamiseks reaalservituudiga kinnisasjade Aida tn 5 kasuks
17. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
18. Riigihanke „Pärnu Ülejõe piirkonna ja Paikuse tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
19. Riigihanke „Arvutite ja monitoride rentimine“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
20. Riigihanke „Laptop-arvutite rentimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse tagasilükkamine, edukaks tunnistamine ja edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
21. Protokolli märgitav otsus „Pärnu linnavalitsuse esindaja määramine Pärnu eakate koostöökogus“

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid