Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Ehitusloa andmine
3. Pärnu linnas Papiniidu tn 17a maa-ala ja Papiniidu tn 17 kinnistu ning nende lähiümbruse detailplaneeringu kehtestamine Papiniidu tn 17a kinnistu osas
4. Pärnu linnas Suur-Jõe tn 48 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
5. Saari külas Jaani koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
6. Pärnu linnas Arukase tänaval koha-aadresside muutmine
7. Sundvalduse seadmine kinnisasjale Pärnu linn, Lavassaare alev, Töökoja alajaam
8. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
9. Pärnu linnavalitsuse 04.07.2022 korralduse nr 480 „Hoove korrastavatele korterelamutele toetuse eraldamine“ muutmine
10. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse eelnõu „Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 24 „Parkimistasu kehtestamine“ muutmine“ juurde

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid