Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Raha eraldamine reservfondist
2. Noore tervishoiutöötaja õppelaenu tagasimakse toetuse eelnõu
3. Spordiprojektile toetuse eraldamine
4. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
5. Toetuse eraldamine
6. Huvihariduseks ja huvitegevuseks õppevahendite soetamiseks toetuse eraldamine
7. Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna põhimäärus
8. Kavaru külas Pikapõlma hoonete koha-aadresside määramine
9. Paikuse alevis Kodara põik 2 detailplaneeringu koostamise algatamine
10. Konkursi “Kaunis kodu” tulemuste kinnitamine
11. Nõusoleku andmine ehituskohustuse täitmise tähtaegade muutmiseks16. Ehitusloa andmine, Malda küla, Väike-Kose
17. Papsaare külas Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
12. Hakkevõsa võõrandamine
13. Kinnisasjade Talli tänav T1 ja Turu tänav T3 tasuta omandamine
14. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
15. Sundvalduse seadmine Enefit Connect OÜ kasuks
16. Ehitusloa andmine, Malda küla, Väike-Kose
17. Papsaare külas Kuldnoka kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid