Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. OÜ Kümblus likvideerimise algbilansi ja majandusaasta aruande kinnitamine
2. Preemia eraldamine
3. Kinnisasja Merekalda tn 16 tasuta omandamine Eesti Vabariigilt
4. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras OÜ Fund Ehitusele
5. Linnavara võõrandamine
6. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Karusselli tn 20
7. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Niidu tn 18b
8. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Maidle-Sepa
9. Kohanime määramine
10. Kohanime muutmine
11. Põhara külas Tehvandi koha-aadressi muutmine
12. Papsaare küla, Elu tee 3 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Papsaare küla, Leevi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
14. Sundvalduse seadmine, Pärnu linn, Õhtu põik 6 kinnistu
15. Kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord (II lugemine)
16. Pärnu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna põhimäärus

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid