Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise komisjoni moodustamine
2. Noortevaldkonna projektide hindamiskriteeriumite ja piirmäärade kinnitamine
3. Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakirja kinnitamine
4. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
5. Riigihanke „Pärnu linna 2022.-2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete auditeerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
6. Riigihanke „Biojäätmete konteinerid ja kodukompostrid Pärnu Linna“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavallas 2022-2023“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ning pakkumuste edukaks tunnistamine ja pakkumuste tagasilükkamine
8. Riigihanke „Teede talvine hooldus Pärnu linna Paikuse ja Tõstamaa osavaldades 2022-2023“ pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
9. Riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse osutamiseks Pärnu linnas“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste tagasilükkamine ja pakkumuste edukaks tunnistamine
10.–11. Sundvalduse seadmine
12.–13. Ehitusloa andmine
15–21. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid