Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste ja preemia määramine
2. Volituste andmine
3. Huvikoolide hoolekogude koosseisude kinnitamine
4. Haridusprojektidele toetuse eraldamine
5. Preemia eraldamine
6. Ehitusloa andmine 
7. Malda külas Sivaku koha-aadressi muutmine
8. Pärnu linnas Savi tn 34a ja Savi tn 36c piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Liu küla, Kivisiilu koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga 
11. Kinnisasju Pärna allee 5e ja Pärna allee 5b koormava hoonestusõiguse lõpetamine
12. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele" (lasteaia toidurahad)
13. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse eelnõule "Ülesande andmine Pärnu Linnavalitsusele" (lasteaiatasude külmutamine)
14. Arvamus Pärnu Linnavolikogu otsuse "Pärnu Linnavolikogu 21.04.2022 otsuse nr 33 „Ukraina abistamise fondi loomine“ muutmine“ eelnõu kohta
15. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Silla külas Sambla tn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 8 kinnistutele
16. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linnas A. H. Tammsaare pst 22d kinnistul

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid