Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Hoolekogu koosseisu muutmine (Paikuse Kool)
3. Tammiste Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitamine
4. Preemiate suuruste kinnitamine
5. Turisminõukoja moodustamine
6.–11. Ehitusloa andmine 
12. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn A.H. Tammsaare pst 18a kinnistul
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Põhara küla, Sulevi kinnistu
14. Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine
15. Linnavara kasutusse andmine valikpakkumistega pakkumisel
16. Arvamuse andmine Kivinina liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele
17. Arvamuse andmine Potsepa III liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/332988 muutmise taotlusele
18. Pärnu Linnavalitsuse 14. juuni 2021 korralduse nr 415 „Hajaasustuse programmi projektide rahastamine“ muutmine ja hajaasustuse programmi toetusteks andmata jäänud vahendite tagastamine
19. Tee nr 6256052 Saugamõisa tee kustutamine Pärnu linna asustusüksuse tervikteede nimekirjast ja tervikteede nimekirja kinnitamine
20. Linnavara võõrandamine otsustuskorras

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid