Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
2. Haridusasutuste direktorite lisa- ja tulemustasude maksmise põhimõtted
3. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme nimetamine
4. Kohanime muutmine
5.–7. Ehitusloa andmine
8. Lindi küla, Sooviku koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Lemmetsa küla, Kiltre tee 2 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Ranna pst 1 kinnistule
11. Pärnu linnas, Kuldse Kodu tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
12. Riigihanke „Pärnu linna avalike tualettruumide haldamine 01.01.2023 kuni 31.12.2024“ pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
13. Arvamuse avaldamine EliitVedu OÜ keskkonnaloa nr L.JÄ/330196 muutmise taotluse menetlusse võtmisest
14. Arvamuse avaldamine R Tooted OÜ poolt esitatud keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid