Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Arvamus Pärnu Linnavolikogu määruse „Pärnu Linnavolikogu 30.11.2017 määruse nr 2 „Pärnu Linnavolikogu töökord“ muutmine“ eelnõu kohta
2. Pärnu Linnavalitsuse arenguosakonna põhimäärus
3. Pärnu Linnavalitsuse 03.10.2022 korralduse nr 636 „Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus“ muutmine
4. Tõstamaa Keskkooli põhimääruse muutmine
5. Audru Lasteaia arengukava kinnitamine
6. Arvamuse andmine Potsepa liivakarjääri keskkonnaloa nr PARM-008 muutmistaotlusele
7. Pärnu Linnavolikogu 24.05.2018 määruse nr 24 „Parkimistasu kehtestamine“ ja 16.05.2013 määruse nr 14 „Pärnu Haldusteenused põhimäärus“ muutmine
8.–10. Ehitusloa andmine 
11. Tori valla ja Pärnu linna vahelise halduspiiri korrigeerimise algatamisega nõustumine
12. Kohanime ruumikuju muutmine
13. Papsaare külas Angervaksa teel koha-aadresside muutmine
14. Pärnu linna 2023. aasta eelarve (II lugemine)
15. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
16. Pärnu linnavolikogu 20.01.2022 määruse nr 3 „Pärnu linnavalitsuse palgajuhend“ muutmine
17. Ehitusloa andmine, Pärnu linn, Aeru tn 2

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid