Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Volituste andmine
2. Tasuta sõiduõiguse andmine
3. Valimisjaoskondade moodustamine
4. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme nimetamine
5. Pärnu Linnavalitsuse kantselei põhimäärus
6. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine“ pakkuja hankemenetlusest kõrvalamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
8. Pärnu Päikese Kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
9.–10. Ehitusloa andmine 
11. Tori vallas Kilksama külas Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine
12. Pärnu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna põhimäärus
13. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks (kinnistud Tõnne, Kadakaoja, Looniidu, Loona, Lauri, Metsataguse)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid