Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated

1. Volituste andmine
2. Tasuta sõiduõiguse andmine
3. Valimisjaoskondade moodustamine
4. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme nimetamine
5. Pärnu Linnavalitsuse kantselei põhimäärus
6. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke „Agresso tarkvara hooldus- ja arendustööde tellimine“ pakkuja hankemenetlusest kõrvalamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine
7. Tõstamaa Keskkooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
8. Pärnu Päikese Kooli õppekavaväliste teenuste hinnakirja kinnitamine
9.–10. Ehitusloa andmine 
11. Tori vallas Kilksama külas Jahimeeste kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamine
12. Pärnu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna põhimäärus
13. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks (kinnistud Tõnne, Kadakaoja, Looniidu, Loona, Lauri, Metsataguse)

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid