Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Ametist vabastamine
2. Komisjonide koosseisude kinnitamine
3. Pärnu linna Tõstamaa osavalla soojusmajanduse arengukava koostamise algatamine
4. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
5. Sundvalduse seadmine kinnisasjale Pärnu linn, Pärnu linn Kuldse Kodu tn 1
6. Pärnu Linnavalitsuse 23.05.2022 korralduse nr 365 muutmine.
7. Kinnisasja Mehaanika tänav T2 omandamine
8. Arvamuse andmine Reiu-Liiva liivakarjääri keskkonnaloa taotlusele
9. Arvamuse avaldamine Eesti Keskkonnateenused AS keskkonnaloa taotlusele
10. Maamaksuvabastuse määramine
11.–13. Ehitusloa andmine
14. Pärnu linnas Kuninga tn 30a ja Kuninga tänav T3 piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
15. Pärnu linnas, Suur-Sepa tn 20 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid