Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. SA Pärnu Haigla nõukogu liikme nimetamine
2. SA Tõstamaa Mõis nõukogu liikmete nimetamine
3. Pärnu Linnavalitsuse 07.03.2022 korralduse nr 158 „Teenistuskohtade hindamise kord“ muutmine
4. Audru Männituka lasteaia osalustasudest vabastamine
5. Eralasteaedade tegevustoetuse arvestusliku maksumuse kinnitamine
6. Munitsipaalharidusasutuste 2023. aasta õppekoha tegevuskulu ja amortisatsioonikulu maksumuste kinnitamine
7. Pärnu linna 2023. ja 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
8. Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrade kinnitamine
9. Pärnu linnas Riia mnt 177 ja 177a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10.-12. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
13. Pärnu Linnavalitsuse 14.02.2022 korralduse nr 121 „Seljametsa külas Jassi koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine” muutmine
14. Ehitusloa andmine 
15. Sundvalduse seadmine
16. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga ja ehituskohustuse tähtaja pikendamiseks 
17. Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite jagamise kord
18. Pärnu linnavalitsuse 05.12.2022 korralduse nr 803 „Pärnu Haldusteenuste töötajate koosseisu kinnitamine“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid