Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. AS Pärnu Vesi nõukogu liikme nimetamine
2. Noortevaldkonna projektidele toetuse eraldamine
3. Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamine
4. Pärnu Raeküla Kooli arengukava kinnitamine
5. Raha eraldamine reservfondist
6. Sporditegevuse toetuse eraldamine
7. Kultuuriühingutele, avatud kultuurikeskustele ja kogukonnakeskustele tegevustoetuse eraldamine
8. Pärnu linnas Audru alevikus Luige tee 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
9. Pärnu linnas Ehitajate tee 8//16, 10, 12 ja 14 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine
10. Pärnu linnas Mai tn 75 - 101 ja Mai tänav T1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11.–15. Ehitusloa andmine 
16. Liu küla, Päikese, Kivisiilu ja Ankru sihtotstarvete muutmine
17. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Valgeranna küla, Valgeranna kämping kinnistu
18. Vaide lahendamine 
19. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Maakohtule

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid