Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetuste määramine
2. Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekti toetamine
3. Volituste andmine eestkostega seotud ülesannete täitmiseks
4. Noortevaldkonna projektidele toetuse eraldamine
5. Toetuse eraldamine
6. Pärnu Linnaorkestri arengukava koostamise algatamine
7. Pärnu linna restaureerimistoetuste ja –preemiate määramise komisjoni koosseisu kinnitamine
8.–12. Ehitusloa andmine
13. Pärnu linnas Tarva tn 7a kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
14. Pärnu linnas A.H.Tammsaare pst 57 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine
15. Ehitise kasutusotstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu linn Karja 26
16. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
17. Kinnisasjade Papsaare külas tasuta omandamine ja nõusoleku andmine Pärnu linna kasuks seatud reaalkoormatiste kustutamiseks
18. Isikliku kasutusõiguse seadmine Pärnu linna kasuks kinnistule Pärnu linnas, Pärnu linnas Savi tn 40
19. Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine Pärnu linna kasuks eratee avalikuks kasutamiseks (kinnistu Lehtmetsa)
20. Kinnisasja Metsa tn 1 koormamine reaalservituudiga kinnisasja Laine tn 6a kasuks
21. Riigihanke "Paikuse Kiviaja küla kinnistu jalgtee ja kaldakindlustuse ehitamine“ pakkumuse läbivaatamata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid