Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakorrad ja ülevaated

1. Pärnu Sotsiaalkeskuse poolt projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“ raames osutatavate teenuste hinnakirja kinnitamine
2. Pärnu Sotsiaalkeskuse hoolekogu koosseisu kinnitamine
3. Erahuvikoolidele ja erakutseõppeasutusele tegevustoetuse eraldamine
4. Rohelise sihtkoha meeskonna moodustamine
5.–6. Ehitusloa andmine 
7. Ehitusteatise kandmine ehitusregistrisse 
8. Papsaare külas kohanimede määramine, kehtetuks tunnistamine ja ruumikuju muutmine
9. Pärnu linnas Ringi tn 46a katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
10. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12. Kinnisasja Paide mnt 4a koormamine reaalservituudiga kinnisasja Paide mnt 4b kasuks
13. Riigihanke ,,Paikuse Kiviaja küla kinnistu jalgtee ja kaldakindlustuse ehitamine“ edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
14. Pärnu linna lemmikloomade registri asutamine ja põhimäärus
15. Pärnu linna kalmistute registri asutamine ja põhimäärus

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid