Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
2. Pärnu Liblika Lasteaia arengukava kinnitamine
3. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamise kellaaegade osas
4. Tõstamaa Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitamine
5. Ehitusloa andmine Pärnu linn, Aasa tn 16
6. Ehitusloa andmine Papsaare küla, Angervaksa tee 11
7. Tee ehitusloa andmine Papsaare küla, Jõeristi tee
8. Tee ehitusloa andmine Pärnu linn,Papsaare küla, Oblika tee
9. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kalda tn 3 ja Kalda tn 5 kinnistule
10. Pärnu Linnavalitsuse 09.01.2023 korralduse nr 23 muutmine
11. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
12. Tasuta parkimislubade andmine Pärnumaa Omavalituste Liidule
13. Linnavara võõrandamine otsustuskorras
14. Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027
15. Pärnu Linnavolikogu 04.10.2018 määruse nr 43 „Pärnu linna arengukava aastani 2035“ muutmine
16. MTÜ Destination Pärnu liikmeks astumine
17. Papsaare külas Luige kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
18. Vana-Rääma tn 8 ja 9 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
19. Arvamus Pärnu linnavolikogu otsuse „Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 määruse nr 6 „Pärnu linna põhimäärus“ muutmine“ eelnõu kohta

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid