Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Pärnu linnavalitsuse 09.aprilli 2018 määruse nr 8 "Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord" muutmine
2. Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine
3. Pärnu Lasteaed Pöialpoiss arengukava kinnitamine
4. Pärnu Lasteaia Mai arengukava kinnitamine
5. Pärnu Kastani Lasteaia arengukava kinnitamine
6. Pärnu linna üldplaneeringu koostamise meeskondade moodustamine ja planeeringu indikatiivse ajakava kinnitamine
7. Ehitusloa andmine, Papsaare küla, Angervaksa tee 4
8. Eassalu külas Küti koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
9. Papsaare külas Ihna koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
10. Lindi külas Paadi tee 15 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
11. Vaide läbivaatamise tähtaja pikendamine ja taotluse lahendamine
12. Elbu IX uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta
13. Linnavara võõrandamine
14. Riigihanke „Pärnu linna osavaldade teede suvise iseloomuga hooldustööd 2023 aastaks“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
15. Pärnu linnavalitsuse 20. mai 2019 korralduse nr 355 „Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine“ muutmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid