Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid


1. Tervist edendavate projektide toetamine
2. Pärnu Linnavalitsuse 06.03.2023 korralduse nr 158 „Pedagoogilise praktika stipendiumite eraldamine“ muutmine
3. Pärnu linnas Papsaare külas Välja tee 15a kinnistu detailplaneeringu algatamine
4. Pärnu linnas, Papsaare külas, Elu tee 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
5. Pärnu linnas Aru tn 20 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
6. Ehitusloa andmimne Pärnu linn Nurmenuku 4
7. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papli tn 12
8. Hoonete koha-aadresside määramine
9. Seljametsa külas Tormi sihtotstarbe muutmine
10. Papsaare külas koha-aadresside muutmine
11. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kihlepa küla, Lauri kinnistu
12. Riigihanke „Iluaianduslikud tööd Pärnu linnas ja Paikuse osavallas 2023 ja 2024 aastal“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
13. Korterelamute hoovide korrastamiseks toetuse taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks hindamiskomisjoni moodustamine
14. Linnavara võõrandamine
15. Riigihanke „Rannapromenaadi rekonstrueerimise Kuuse-Lehe etapp“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks ja edukaks tunnistamine
16. Pärnu linnas Kõrtsi tn 3 ja 5, Pärlimõisa tee 25 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid