Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti algusega kell 9
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1.–6. Volituste andmine
7. Pärnu Ülejõe Lasteaia arengukava kinnitamine
8. Pärnu Kesklinna Lasteaia arengukava kinnitamine
9. Pärnu Lasteaia Trall arengukava kinnitamine
10. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine
11. Pärnu linna jäätmevaldajate registri põhimäärus
12.–15. Ehitusloa andmine
16. Pärnu linn, Männikuste küla, Köössa-Kadri ja Savitoa piiride muutmine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Kihlepa küla, Kalda koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
18. Marksa küla, Mihkliaasa sihtotstarbe muutmine
19. Nõusolek maa riigi omandisse jätmiseks
20. Pärnu linnas Energia tn 4 kinnistu detailplaneeringu algatamine
21. Sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks
22. Riigihanke „Pärnu haljasalade hooldus Vana-Pärnu ja Ülejõe linnaosades ning Paikuse osavallas“ pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine, pakkujate kvalifitseerimine ja pakkujate kvalifitseerimata jätmine ning hanke osas 1 pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ja hanke osas 2 kõikide pakkumuste tagasilükkamine

Ulevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid