Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Linnavalitsuse istungite päevakordade kavandid ja ülevaated

• Linnavalitsuse töökord
• Linnavalitsuse istung peetakse reeglina üks kord nädalas, esmaspäeviti
• Istungi päevakorra kavand avalikustatakse veebilehel hiljemalt istungile eelneval tööpäeval
• Lõplik päevakord kinnitatakse istungil

Istungil vastuvõetud õigusaktid vormistatakse hiljemalt 2 tööpäeva jooksul ning avalikustatakse dokumendiregistris hiljemalt 3-4 päeval pärast istungit
Korraldused 
• Määrused ; määruste eelnõud

Istungi protokoll vormistatakse 7 tööpäeva jooksul 
Istungite protokollid1. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja mahakandmine
2. Pärnu Tammsaare lasteaia arengukava kinnitamine
3. Pärnu Linnavalitsuse korralduste muutmine
4. Pärnu Linnavalitsuse 03.01.2022 korralduse nr 9 muutmine
5. XIII noorte laulu- ja tantsupeo Pärnu linna kollektiivide osavõtu korraldamise komisjoni moodustamine
6. Toetuse eraldamine
7. Preemia eraldamine
8. Ehitusloa andmine Pärnu linn Papsaare küla Tohvri tee 3
9. Pärnu linnas Kibuvitsa 17 kinnistu detailplaneeringu algatamine
10. Pärnu linnas Härma tn 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine
11. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine Pärnu linn Mündi tn 18, 20, 22, 24, 26, 28 ja 30, Mureli tn 11 ja 13, Kuremarja tn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 11 kinnistutele
12. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Pikk tn 16y kinnistu
13. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Kihlepa küla, Toominga kinnistu
14. Ehitise kasutusotstarbe ja katastriüksuse sihtotstarbe muutmine Pärnu linn Suur-Jõe tn 23
15. Pärnu linn, Lavassaare alev Mäe tn 10 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
16. Silla külas Jõekalda tee 63 koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
17. Liiva külas Kadi koha-aadressi muutmine
18. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine ning otsustus hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta
19. Pärnu linnas Soo tn 2 õigusvastaselt võõrandatud maa osaline tagastamine ja kompenseerimine ning Pärnu Linnavalitsuse 29.10.2007 korralduste nr 776, 777, 778 ning 25.02.2014 korralduse nr 111 kehtetuks tunnistamine
20. Pärnu linnas Soo tn 2 maa mõttelise osa erastamine ning Pärnu Linnavalitsuse 25.02.2014 korralduse nr 110 kehtetuks tunnistamine
21. Riigihanke „Pärnu linnas Raba-Lai tänavate silla projekteerimine ja ehitamine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ja pakkuja kvalifitseerimine
22. Eluruumide üürile andmine
23. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Lai tänav T4 ja Lai tänav T7
24. Sundvalduse seadmine Pärnu linn, Riia maantee T20 ja Rannametsa tee T3
25. Tasuta parkimisloa andmine Pärnu Linnaorkestrile
26. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
27. Pärnu linna osalemise lõpetamine Mittetulundusühingus Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik

Ülevaade istungist


Veebilehel kasutatakse küpsiseid